Oops something went wrong
  • {{ error }}

CROESO I WEFAN DERBYNIADAU AR-LEIN DINAS A SIR ABERTAWE

Derbyniadau Ysgolion Abertawe 2022

Llyfryn Gwybodaeth i Rieni 2022/2023

Mae'r wefan hon ar gyfer ceisiadau am le mewn dosbarthiadau Derbyn a Blwyddyn 7 (trosglwyddo o'r cynradd i'r uwchradd) yn ysgolion Abertawe ar gyfer mis Medi 2022**. Mae'r tablau canlynol yn dangos y dyddiadau pwysig i chi a'ch cais:

DYDDIADAU PWYSIG AR GYFER CEISIADAU AM LEOEDD DERBYN
4 Hydref - 26 Tachwedd 2021: Rhieni'n cael eu gwahodd i wneud cais am le mewn ysgol.
D.S. Bydd unrhyw gais a dderbynnir ar ôl 26 Tachwedd 2021 yn cael ei ystyried fel cais hwyr.
19 brill 2022 Awdurdod Lleol (ALl) yn rhoi gwybod i'r ymgeiswyr.
13 Mai 2022 Dyddiad olaf i rieni gyflwyno apêl.

DYDDIADAU PWYSIG AR GYFER CEISIADAU AM LEOEDD YM MLWYDDYN 7
4 Hydref - 26 Tachwedd 2021 Rhieni'n cael eu gwahodd i wneud cais am le mewn ysgol.
D.S. Bydd unrhyw gais a dderbynnir ar ôl 26 Tachwedd 2021 yn cael ei ystyried fel cais hwyr.
1 Mawrth 2022 Awdurdod Lleol (ALl) yn rhoi gwybod i'r ymgeiswyr.
25 Mawrth 2022 Dyddiad olaf i rieni gyflwyno apêl.

I weld rhestr o ysgolion Abertawe, cliciwch ar y ddolen isod.

Ysgolion Abertawe - Dinas a Sir Abertawe

Dylid cyflwyno ceisiadau am le mewn ysgolion y tu allan i Ddinas a Sir Abertawe yn uniongyrchol i'r ALl perthnasol.

Sut i wneud cais?
I gael arweiniad ar sut i gofrestru ar y wefan hon, defnyddiwch y Canllawiau Cofrestru a ddarperir.

Pam Gwneud Cais Ar-lein?
Darllenwch yr wybodaeth isod sy'n esbonio manteision cyflwyno cais ar-lein am le mewn ysgol:

  • Mae'n gyflym ac yn hawdd.
  • Gallwch wneud cais o gartref, 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos (o fewn y terfynau amser a gyhoeddwyd).
  • Nid oes perygl y bydd eich cais yn mynd ar goll yn y post.
  • Cewch e-bost yn cadarnhau bod eich cais wedi'i gyflwyno a bod yr awdurdod wedi'i dderbyn.
  • Mae'r system yn ddiogel ac mae ganddi gyfres o nodweddion diogelwch a fydd yn atal eraill rhag gweld eich gwybodaeth.
  • Gallwch weld eich cynnig ar eich cyfrif ar-lein ar y diwrnod cyhoeddi cynigion fel a ddangosir yn y tablau uchod.